Mūsu pakalpojumi

Kompānija Arsenal Tech SIA piedāvā pakalpojumu virkni jebkuras sarežģītības objektu aprīkošanā ar mūsdienīgām drošības sistēmām.

Šis pakalpojums ietver:  

1.Iekārtu piegāde tieši no ražotāja.

2.Konsultācijas

3.Apmācība

4.Iekārtu ierīkošana

5.Apkalpošana

6.Garantijas un pēc garantijas apkalpošana

Par kompāniju, un mūsu priekšrocības:

Firmas darbiniekiem ir vairāk nekā 20 gadu pieredze dažādu drošības sistēmu ierīkošanā:

Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija.

Videonovērošanas sistēmas.

Pieejas sistēmas un iebraukšanas/ izbraukšanas no teritorijas kontrole.

Teritoriju un objektu perimetrālās apsardzes sistēmas.

Atskaņošanas sistēmas un konferenc-sistēmas iestādēm.

Evakuācijas un balsspaziņošanas sistēmas iestādēm.

TeachIR (skolas akustiskā sistēma)

Piegādes:

Vietējo Baltijas tirgu padziļinātās zināšanas, kas apvienotas ar pieredzi globālās piegādēs, mēs palīdzam mūsu partneriem labāko iekārtu iegādē. Mēs pārdodam tikai sertificēto produkciju, kura uzskatāma par labāko vairākos objektos.Mūsu klientu vēlmes un prasības vienmēr ir pirmajā vietā, neatkarīgi no tā, vai tas ir liels projekts, vai mazs objekts ar īpašām vajadzībām.No visa plašā piedāvājuma klāsta, mēs piedāvāsim rūpīgi izvēlēto no atlasītā sortimenta, labāko produkciju kombinācijā „ labākā cena-labākā kvalitāte”.

Konsultācija:

Mūsu darbinieki, balstoties uz ilgu pieredzi, palīdzēs izstrādāt bāzes struktūru pieprasītai drošības sistēmai.

Apmācība :

Kompānija rīko mācību treningus biznesa partneriem. Semināri tiek rīkoti individuāli vai ieplanotā mācību procesa ietvaros.

Ierīkošana:

Kompānijas montāžu grupām ir ilgstoša un nenovērtējamā pieredze dažādu drošības sistēmu ierīkošanā.  Pērkot aprīkojumu pie mums par vairumtirdzniecības cenām, jūs būsiet nodrošināti ar specializēto drošības sistēmas mantāžas komandu. Tā rezultātā, iegūsiet labāko variantu gan iekārtu cenas ziņā, gan uzstādīšanas kvalitātes ziņā.

Uzturēšana:

Lai nodrošinātu precīzu visa uzstādītā aprīkojuma funkcionēšanu, vēlams veikt regulāro apkopi un vizuālo pārbaudi (atkarībā no ražotāja).  Šajā gadījumā drošības sistēma nodrošināspastāvīgu cilvēku, informācijas un materiālo vērtībuaizsardzību daudzu gadu garumā.

Garantijas termiņš:

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem garantija uz katru drošības sistēmas komponentu ir ne mazāka, kā 24 mēneši. Uz atsevišķiem produktiem ražotāja oficiālā garantija ir no 3 līdz 5 gadiem.

Mēs esam ieinteresēti, lai ar klientiem veidotos ilgtermiņa attiecības, tādēļ mūsu klients ir ne tikai mūsu produkcijas pircējs.  Pirmkārt, mūsu klients ir mūsu partneris. Mēs pievēršam lielāku uzmanību apkalpošanas kvalitātei, nevis  pārdošanas daudzumam. Katra situācija tiek risināta individuāli. Mēs piedāvājam tādus risinājumus, kas vislabāk atbilst katra klienta prasībām.

 

 

Arsenal Tech SIA offers comprehensive services for equipping facilities of any complexity with modern security systems. These services include:

1.Supply :
In-depth knowledge of local markets, combined with experience in global supply, in close cooperation with equipment manufacturers, we help our partners achieve the best equipment selection. We sell only certified products that have proven their worth at many sites. Whether it is a large project or a small facility with special requirements, the needs and wishes of our customers always come first for us. From the entire wide range of products, we will provide a carefully selected range of products with the best combination of price and quality. Wholesale prices are provided for installation companies and regular customers, regardless of the volume of purchases.

2.Consulting:
Our staff, based on global experience, will help develop the basic structure of the requested security system.

3.Training :
The company conducts training for business partners. Seminars are held either individually or organized as part of a planned training.

4.Installation :
Our company carries out installation work in Estonia, Lithuania, the CIS countries only through our partners who are specialized in this. By purchasing equipment from us at wholesale prices, you will be provided with a specialized company for the installation of security systems. As a result, you will get the best option for the equipment price and installation.

5.Service:
To ensure the correct operation of all installed equipment, it is desirable to perform routine maintenance and inspection of the system, depending on the manufacturer. In this case, the security system will provide you with continuous protection of people, information and property for many years. Maintenance and inspection of installed equipment is determined for each system individually. This work is usually carried out by the company that installed the security systems, or another company chosen by the client.

6.Warranty period:
In accordance with applicable laws and regulations, each component of the security system is guaranteed for at least 24 months. For some products of some manufacturers, the official warranty period of the manufacturer is from 3 to 5 years.

We are interested in long-term relationships with customers, because for us a customer is not just a buyer of our equipment. First of all, our client is our partner. We focus on the quality of service, not the number of sales. Each situation is solved on an individual basis - we offer those solutions that best meet the requirements of each particular company.

Share this page